top of page

Förväntansdokument  

 

Citat Läroplanen: "Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt"

 

- För att möta dessa strävansmål i förskolans läroplan har Tranbär förskola skapat ett förväntansdokument över vad som ni som föräldrar kan förvänta er av förskolan och vad förskolan förväntar sig av er och era barn.

- Som förälder kan ni förvänta er av Tranbär förskola att: 

- Vi möter barnen med omsorg,hänsyn, tydlighet och respekt 

- Vi ser varje barn och arbetar aktivt för att ge barnen ökad självkänsla 

- Vi arbetar aktivt för att alla barn skall känna glädje, trygghet och gemenskap ochatt varje barn ges möjlighet till bästa möjliga utveckling

- Vi förmedlar kunskap, ger trygghet, uppmuntran och vägledning 

- Vi sätter gränser och att vi alltid tar tag i kränkningar, uteslutning  och mobbing. 

- Vi  fortlöpande informerar dig som förälder om vad som händer på förskolan

- Vi organiserar verksamheten så att alla barn ges möjlighet att nå läroplanens mål och att barnen har inflytande inom givna ramar över sina dagar på förskolan.  

- Vi arbetar för att barnen skall lära sig ta ansvar för sig själva och sina uppgifter, och för förskolans normer och förhållningssätt.  

- Vi strävar efter att ge alla barn stöd och stimulans till utveckling efter behov.

- Vi utvärderar vårt och barnens arbete kontinuerligt, genom dokumentation, förskoleappen och samtal. 

- Vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och arbetar ständigt för pedagogisk utveckling och förbättringar av miljöer ute som inne.
 

Vi förväntar oss av dig som förälder att:  

 

- Ditt barn kommer utvilad, mätt och i tid  

- Ditt barn har rätt kläder på sig och rätt material med sig och är förberedd för sin dag 

- Ditt barn stannar hemma när det är sjukt och att du sjukanmäler ditt barn via sms på morgonen.

- Du tar del av information från förskolan och svarar på den information som efterfrågas. 

- Du informerar förskolan om större förändringar hemma som påverkar barnet som t.ex  föräldrars frånvaro, arbetslöshet, dödsfall i familjens närhet.

- Du lär ditt barn visa ansvar, respekt och hänsyn  

- Du visar intresse för ditt barns lärande och tar det slutgiltiga ansvaret för att arbeta vidare med utvecklingsplanen för ditt barn

- Du inte pratar negativt om förskolan så att ditt barn hör  

- Du tar kontakt med förskolan när du undrar över något  

- Du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.  

- Du gärna besöker förskolan och försöker lägga en dag per år med ditt barn på förskolan.

- Du tar kontakt med förskolan om du känner dig missnöjd med någonting. Vi kan bara förbättra sådant vi får kännedom om!  

- Du är uppmärksam på kränkningar och mobbingtendenser och låter förskolan få veta om något barn utsätts för obehag. Mobbing är svårt att upptäcka, det barnen berättar hemma är värdefullt för oss att veta.  

- Du och barnet lämnar barnens saker hemma. Du lär barnet att inte röra andras saker utan lov. 

 

 

 

bottom of page