top of page

Klagomålshantering

 

Om Du som vårdnadshavare för barn som går på Tranbär förskola har klagomål på verksamheten uppskattar vi att du lämnar synpunkter eller klagomål direkt till ansvarig personal och/eller biträdande rektor.

Mikael: 070-419 93 67

 

mikael.tranbarn@gmail.com

Rutin:

 

Uppföljning görs och ges till dig

 

Om ni önskar skapar vi möjlighet till möte så fort som möjligt med förskolechef/berörda pedagoger för samtal och åtgärdsplan bestäms.

 

Vid behov har vi ett uppföljningssamtal med föräldrar, personal och förskolechef.

 

Om du hellre önskar lämna synpunkter/klagomål till förskolerådets representanter går det också bra, rutinerna blir de samma.

 

Möte med berörda och åtgärdsplan bestäms.

 

Uppföljningssamtal vid behov.

Om du fortfarande vill gå vidare med ärendet kontakta rektor.

 

Anna: 073-3504997

anna.tranbarn@gmail.com

 

 

Om du inte känner dig lyssnad på eller vill gå vidare med frågan kan du kontakta bildningsförvaltningen på nummer 08-568 910 00.

 

bottom of page