top of page

Tranbär - Tranholmens förskolaTranbär förskola finns sedan hösten 2005 på Tranholmen, en av Danderyds öar. Till ön åker man båt 15.4- 31.10, resten av året går man på en pontonbro från Stocksund

På Tranbär förskola kretsar pedagogiken kring livsstil och miljö, med kropp och hälsa i centrum, avpassad efter öns specifika miljö och förutsättningar. Förskolans reviderade läroplan från  2011 är grund i förskolans arbete, med mål att ge trygg omsorg utifrån barnens och föräldrarnas behov, och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en stimulerande pedagogisk miljö.

Tranbär har ``Ut på tur aldrig sur´´ som devis, och som en del av pedagogiken arbetar förskolan med naturgrupper varje vecka efter ålder. NaturEtt för 4-5 åringar, NaturTvå för 3åringar och NaturTre för 2åringar. Vardagen byggs så barnet och dess inneboende drivkraft att utforska världen är i centrum .
Vi arbetar med lek, fantasi, humor och livsglädje och då tillhör sångsamling ute med rörelselekar en av veckans fasta punkter. Barnen fortsätter sedan leken ute i Tranholmens bilfria omgivningar, där de följer naturens skiftningar och förändringar. Inomhus finns det tid för skapande med färg och form och barnen ges många tillfällen att pröva olika material och metoder.

 

Förskolans ledord är Trygghet, Glädje, Fantasi, Utveckling och Gemenskap.

bottom of page