top of page

Rutiner

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande (Lpfö 18).

 

7.45            Förskolan tar emot barn ute på gården, tomt 74

 

9.15            Dagens aktiviteter startar: Naturgrupper, femårsgrupper (matte/språk) 

        och rörelsegrupper går iväg år olika håll

 

9.30            Kort samling med sång och ramsor (de yngsta barnen)

 

9.45            Fruktstund

 

10.15          Lek och lärande i grupp ute eller inne

 

11.15          Kort samling inne före lunch

 

11.30          Lunch – tid för samtal och småprat

 

12.15          Vila och avslappning

 

13.00          De större barnen på Tranan ritar, bygger med lego, lägger pussel mm

13.30          De yngsta barnen börjar vakna

 

13.30          Barnen har aktiviteter gruppvis i skapande, barnens val, gå ut dansmatte,

        språkgrupper

 

15.30          Mellanmål

 

15.50          Gemensam reflektion på Tranan – vad har vi lärt oss idag

 

>16.15        Avslutande lekstund ut eller inne efter väder (föräldrar hämtar)

bottom of page